DiabetesSara Oy kehittää toimintaansa Suomen rakennerahasto-ohjelman ja Keski-Suomen ELY-keskuksen avulla.

Hankkeen tavoitteena on käynnistää yrityksen liiketoiminta, mihin kuuluu operatiivisen toiminnan käynnistäminen ja prosessien kehittäminen, kehitetyn palvelukonseptin kaupallistaminen sekä jatkokehittäminen kohti kansainvälisiä terveysmarkkinoita. Tavoitteena on saavuttaa kotimaassa hankeen aikana merkittäviä asiakasreferenssejä. Hankkeen toteuttamisaikataulu on helmikuusta 2021 helmikuuhun 2022.