Työterveyshuolto

Kumppanuudet

Työterveyshuolto

Diabeteksen hoito koetaan perinteisesti julkisen terveydenhuollon asiaksi, mutta erityisesti esidiabeteksen hoito tulee ottaa keskeiseksi osaksi työterveyden toimintaa, sillä työnantajayritykselle ennaltaehkäisevä diabeteshoito on kustannustehokkainta mahdollista työterveydenedistämistä. Diabetes aiheuttaa Suomessa 2,5 miljardin euron tuottavuuskustannukset, jotka johtuvat sairaspoissaoloista sekä ennenaikaisista eläköitymisistä ja kuolemista. Tutkimusten mukaan diabetesriskissä olevalla työntekijällä on enemmän ja pidempiä sairaspoissaoloja jo useampi vuosi ennen varsinaista diabetesdiagnoosia. Ennaltaehkäisevä hoito diabetesriskissä olevalle työntekijälle maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti vältettyinä sairaspoissaoloina ja ennenaikaisena eläköitymisenä sekä parempana työtehona.

Katso video

Me huolehdimme työntekijästä ja hänen voinnistaan!

Ohjaamme asiakasta korjaamaan elintapojaan ja lääkitystään siten, että verensokeriarvot tasaantuvat, olo paranee ja työteho paranee.

Elintapaohjauksella myös ylipaino pienenee ja kunto kohoaa, mikä vähentää riskiä TULES-vaivoihin ja sitä kautta työpoissaoloihin. Ohjaamme asiakasta pääsemään hyvään verensokeritasoon, jotta diabeteksen aiheuttama infektioriski pienenee ja työpoissaolot vähenevät.

Hyvällä, aktiivisella ja ennaltaehkäisevällä hoidolla ehkäisemme myös liitännäissairauksia, jotka lisäävät merkittävästi diabeetikon työpoissaoloja ja ennenaikaistavat eläköitymistä.

Pieni investointi henkilöstön terveyteen, suuri vaikutus työntekijöiden tuottamaan lisäarvoon.

Tuotamme palvelua suoraan työnantajayrityksille sekä työterveysyhtiöiden kumppanina.

Palvelusisältömme on räätälöitävissä työnantajayrityskohtaisesti tukemaan henkilöstön hyvinvointia sekä yrityksen nykyistä työterveyshuollon toimintaa.

Ota yhteyttä: Heikki Hartikainen, 0400 693 747, [email protected].