Julkinen terveydenhuolto

Kumppanuudet

Julkinen terveydenhoito

Digitaalinen palvelukonseptimme soveltuu täydellisesti yhteistyöhön julkisen terveydenhuollon kumppanina.

Tarjoamme palveluamme tiiviiksi osaksi julkisen terveydenhuollon omaa toimintaa. Määritämme yhdessä tilaajan kanssa tilaajaorganisaation tarpeisiin parhaan
yhteistyömuodon digitaalisen palvelukonseptimme hyödyntämiseksi. Yhteistyöllä laajennamme tilaajan
palveluiden saatavuutta kustannustehokkaasti, tuomme tehokkuutta tilaajan omaan resursointiin ja autamme
purkamaan painetta tilaajan vastaanottotoiminnassa.

Katso video

Vaikuttavuus ja säästöt

Diabeetikon sairaanhoidon kustannus on vuositasolla keskimäärin 2000 euroa, ja yksikin lisäsairaus nostaa kulun 5 700 euroon (THL).

Hyvä hoitotasapaino on keskeistä lisäsairausriskin pienentämisessä sekä lääkehoidon kulujen hallinnassa, mihin tehokkain keino on kokonaisvaltainen elintapaohjaus.

Elintapaohjaus on myös tutkitusti erittäin vaikuttavaa hoitoa esidiabetekseen ja tutkimusten mukaan 58 % tehostettua elintapaohjausta saaneista onnistuu lykkäämään diabeteksen puhkeamista, ja keskimäärin 5 vuotta myöhemmäksi.

Ennaltaehkäisevän diabeteshoidon tuottama säästöpotentiaali julkisen sairaanhoidon kuluihin on
valtava. Yksinkertaisena esimerkkinä voidaan ajatella 1000 esidiabeetikolle tuotettavaa
ennaltaehkäisevää hoitoa, ja mikäli näistä esimerkiksi 50 % onnistuu ohjauksen kautta lykkäämään
diabeteksen puhkeamista vuodella, säästyy sairaanhoidon kuluina

Säästölaskuri

Laske terveydenhuollon kuluissa saavutettava säästö liu’uttamalla liukusäätimestä potilaiden lukumäärän sekä vaikuttavuusprosentin.

Potilaiden määrä:

Vaikuttavuus: %

2000000

EURON SÄÄSTÖT VUODESSA

Etävastaanotot ja Terve Päivä

Diabeteshoitaja- ja -lääkärietävastaanotoillamme voimme auttaa tilaajaa esimerkiksi
diabeteshoidon vastaanottojonojen purkamisessa; kokonaisvaltaisen ennaltaehkäisevän hoidon
tuottamisessa; sekä kakkostyypin diabeetikoiden elintapaohjauksessa osana lääkehoitoa.
Terve Päivä palvelualustamme soveltuu täysimääräisesti diabeteksen ennaltaehkäisyn ja hoidon
lisäksi kaikkiin elintapaohjauksen tilanteisiin.

Räätälöimme palvelumallin ja -sisällön yhdessä tilaajan kanssa vastaamaan tarvetta ja
palvelemaan kohdeasiakasryhmää.

Ota yhteyttä: Heikki Hartikainen, 0400 693 747, [email protected].